Підприємство -> Інформація для акціонерів -> Повідомлення - 17.03.2015 Про проведення річних загальних зборів

УкраїнськийРусскийEnglish
 Підприємство -> Інформація для акціонерів -> Повідомлення
17.03.2015 Про проведення річних загальних зборів
До уваги акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»! Повідомляємо, що річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київська поліграфічна фабрика «Зоря» (далі – Товариство), розпочнуться 22 квітня 2015 року об 11-00 за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Лугова, 1-А, в приміщенні актового залу. Реєстрація акціонерів буде проводитись 22 квітня 2015 року в тому ж приміщенні з 9-00 до 10-50. Перелік акціонерів, які мають право участі у загальних зборах буде складено станом на 24 годину 16 квітня 2015 року. Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний Загальних зборів акціонерів): 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2014 рік. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. 7. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік. 8. Про переобрання Ревізійної комісії Товариства. 9. Про розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2014 році. 10. Про затвердження значних правочинів. 11. Про попереднє схвалення значних правочинів. Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, проводиться з 04 березня 2015 року по 22 квітня 2015 року, у робочі дні, з 10-00 до 18-00, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Лугова, 1-а, корп. Е, каб.218, відповідальна особа: заступник начальника юридичного відділу Товариства Мазуренко Олексій Анатолійович. Для участі у Загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів – довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України, та документ, що посвідчує особу. Телефони для довідок (044) 206-65-04. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 12 березня 2015 року у №44 «Бюлетень. Цінні папери України». Правління ПАТ «КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»
 
© 2005 ВАТ "Київська поліграфічна фабрика «Зоря». Developed by Deep Vision