Підприємство -> Інформація для акціонерів -> Повідомлення - 23.04.15 про підсумки голосування на річних загальних зборах 22.04.2015

УкраїнськийРусскийEnglish
 Підприємство -> Інформація для акціонерів -> Повідомлення
23.04.15 про підсумки голосування на річних загальних зборах 22.04.2015

До уваги акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»!

Доводимо до відома акціонерів Товариства підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів, які відбулися 22 квітня 2015 року об 11-00 за адресою: м. Київ, вул. Лугова, 1-А, в приміщенні актового залу.

Вирішено:

1. Обрати Лічильну комісію у складі: Демченко Лілія Леонідівна, Майданович Олена Анатоліївна, Оханова Алла Вікторівна.

2. Обрати Головою Загальних зборів Мазуренка Олексія Анатолійовича, Секретарем Загальних зборів – Кирієнко Валентину Дмитрівну.

3. Затвердити запропонований Регламент роботи Загальних зборів.

4.Діяльність Правління Товариства у 2014 році визнати задовільною, звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік затвердити.

5. Діяльність Наглядової Ради у 2014 році визнати задовільною. Затвердити звіт Наглядової Ради про результати діяльності за 2014 рік.

6. Діяльність Ревізійної комісії у 2014 році визнати задовільною. Затвердити Звіт Ревізійної комісії щодо висновків перевірки фінансово господарської діяльності ПАТ «Київська поліграфічна фабрика «Зоря» та Правління Товариства за 2014 рік.

7. Річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік затвердити.

8. Припинити повноваження чинного складу Ревізійної комісії Товариства та перейти до кумулятивного голосування щодо нового особового складу Ревізійної комісії Товариства.

За результатами кумулятивного голосування до Ревізійної комісії обрано: Саленка Володимира Юрійовича, Колодія Богдана Васильовича, Гладченко Наталію Вікторівну.

9. Прибуток, отриманий за результатами господарської діяльності Товариства у 2014 році використати для розвитку Товариства

10. Затвердити договір позики з компанією Lalcenterstreet Enterprises Limited, Кіпр, на суму 2 000 000,00 дол. США (два мільйона доларів США), що згідно курсу НБУ станом на 13.11.2014 становить 31 120 000,00 (тридцять один мільйон сто двадцять тисяч) гривень, строком по «25» грудня 2017 року на умовах 9 (дев’ять) відсотків річних.

Затвердити істотні умови договору про закупівлю бирок вушних та дублікатів бирок вушних для ідентифікації тварин з Державним підприємством «Агентство з ідентифікації та реєстрації тварин» з граничною ціною договору (вартістю товарів), з урахуванням можливих змін, 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) грн. Уповноважити Голову Правління Романюка М.В., у разі акцепту пропозиції ПАТ «Київська поліграфічна фабрика «Зоря», на підписання договору, додатків до нього та змін.

11. Попередньо схвалити правочини з купівлі-продажу, поставки рухомого або нерухомого майна, кредиту (займу), іпотеки, (застави), страхування, оренди майна та лізингу сукупною вартістю 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень, які будуть вчинені Товариством протягом року з дати проведення цих Загальних зборів. Уповноважити Голову Правління Товариства на укладення (підписання) значних правочинів від імені Товариства. Установити, що правочини з купівлі-продажу, іпотеки (застави) нерухомого майна, погоджуються з Наглядовою Радою Товариства.

Правління ПАТ «КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»

 

 
© 2005 ВАТ "Київська поліграфічна фабрика «Зоря». Developed by Deep Vision