Підприємство -> Інформація для акціонерів -> Повідомлення - 01.03.16 Про проведення річних загальних зборів

УкраїнськийРусскийEnglish
 Підприємство -> Інформація для акціонерів -> Повідомлення
01.03.16 Про проведення річних загальних зборів
До уваги акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»! Повідомляємо, що річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київська поліграфічна фабрика «Зоря» (далі – Товариство), розпочнуться 13 квітня 2016 року об 11-00 за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Лугова, 1-А, в приміщенні актового залу. Реєстрація акціонерів буде проводитись 13 квітня 2016 року в тому ж приміщенні з 9-00 до 10-50. Перелік акціонерів, які мають право участі у загальних зборах буде складено станом на 24 годину 07 квітня 2016 року. Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний Загальних зборів акціонерів): 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2015 рік. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. 7. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік. 8. Про розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2015 році. 9. Про затвердження значних правочинів. 10. Про попереднє схвалення значних правочинів. 11. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства. 12. Про затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства. 13. Про затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства. 14. Про затвердження нової редакції Положення про Виконавчий орган Товариства. 15. Про затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію Товариства. 16. Про переобрання Наглядової ради Товариства. 17. Про переобрання Ревізійної комісії Товариства. Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, проводиться з 01 березня 2016 року по 13 квітня 2016 року, у робочі дні, з 10-00 до 18-00, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Лугова, 1-а, корп. Е, каб.218, відповідальна особа: заступник начальника юридичного відділу Товариства Мазуренко Олексій Анатолійович. Для участі у Загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів – довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України, та документ, що посвідчує особу. Телефони для довідок (044) 206-65-04. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 29 лютого 2016 року у №37 «Бюлетень. Цінні папери України». Правління ПАТ «КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»
 
© 2005 ВАТ "Київська поліграфічна фабрика «Зоря». Developed by Deep Vision