Підприємство -> Інформація для акціонерів -> Повідомлення - 15.04.16 Про підсумки голосування на річних загальних зборах 13.04.2016

УкраїнськийРусскийEnglish
 Підприємство -> Інформація для акціонерів -> Повідомлення
15.04.16 Про підсумки голосування на річних загальних зборах 13.04.2016
До уваги акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»! Доводимо до відома акціонерів Товариства підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів, які відбулися 13 квітня 2016 року об 11-00 за адресою: м. Київ, вул. Лугова, 1-А, в приміщенні актового залу. Вирішено: 1. Обрати Лічильну комісію у складі: Демченко Лілія Леонідівна, Дмитрук Олена Анатоліївна, Оханова Алла Вікторівна. 2. Обрати Головою Загальних зборів Мазуренка Олексія Анатолійовича, Секретарем Загальних зборів – Кирієнко Валентину Дмитрівну. 3. Затвердити запропонований Регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Діяльність Правління Товариства у 2015 році визнати задовільною, звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік затвердити. 5. Діяльність Наглядової Ради у 2015 році визнати задовільною. Затвердити звіт Наглядової Ради про результати діяльності за 2015 рік. 6. Діяльність Ревізійної комісії у 2015 році визнати задовільною. Затвердити звіт Ревізійної комісії щодо висновків перевірки фінансово господарської діяльності ПАТ «Київська поліграфічна фабрика «Зоря» та Правління Товариства за 2015 рік. 7. Річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік затвердити. 8. Не здійснювати розподіл прибутку в зв’язку з його відсутністю за підсумками діяльності Товариства у 2015 році. 9. Не затверджувати значні правочини у зв’язку з їх відсутністю. 10. Попередньо схвалити правочини з купівлі-продажу, поставки рухомого або нерухомого майна, кредиту (займу), іпотеки, (застави), страхування, оренди майна та лізингу сукупною вартістю 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень, які будуть вчинені Товариством протягом року з дати проведення цих Загальних зборів. Уповноважити Голову Правління Товариства на укладення (підписання) значних правочинів від імені Товариства. Установити, що правочини з купівлі-продажу, іпотеки (застави) нерухомого майна, погоджуються з Наглядовою Радою Товариства. 11. Привести Статут Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом внесення до Статуту відповідних змін та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову Правління Товариства Романюка Миколу Васильовича на підписання нової редакції Статуту Товариства. 12. Затвердити нову редакцію «Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Київська поліграфічна фабрика «Зоря. 13. Затвердити нову редакцію «Положення про Наглядову Раду ПАТ «Київська поліграфічна фабрика «Зоря». 14. Затвердити нову редакцію «Положення про Виконавчий орган ПАТ «Київська поліграфічна фабрика «Зоря». 15. Затвердити нову редакцію «Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Київська поліграфічна фабрика «Зоря». 16. Припинити повноваження чинного складу Наглядової ради Товариства та перейти до кумулятивного голосування щодо нового особового складу Наглядової ради Товариства. За результатами кумулятивного голосування до Наглядової Ради Товариства обрано: Тонкого Олександра Володимировича, Чорного Сергія Анатолійовича, Денисюк Вікторію Володимирівну, Бородату Таїсію Миколаївну, Шевчука Костянтина Анатолійовича. 17. Припинити повноваження чинного складу Ревізійної комісії Товариства та перейти до кумулятивного голосування щодо нового особового складу Ревізійної комісії Товариства. За результатами кумулятивного голосування до Ревізійної комісії Товариства обрано: Саленка Володимира Юрійовича, Колодія Богдана Васильовича, Горчакову Ларису Володимирівну. Правління ПАТ «КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»
 
© 2005 ВАТ "Київська поліграфічна фабрика «Зоря». Developed by Deep Vision