Підприємство -> Інформація для акціонерів -> Повідомлення - 13.04.17 про підсумки голосування на річних загальних зборах 12.04.2017

УкраїнськийРусскийEnglish
 Підприємство -> Інформація для акціонерів -> Повідомлення
13.04.17 про підсумки голосування на річних загальних зборах 12.04.2017
До уваги акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»! Доводимо до відома акціонерів Товариства підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів, які відбулися 12 квітня 2017 року об 11-00 за адресою: м. Київ, вул. Лугова, 1-А, в приміщенні актового залу. Вирішено: 1. Обрати Лічильну комісію у складі: Оханова Алла Вікторівна, Знак Ірина Миколаївна, Кисіль Ольга Валеріївна. 2. Обрати Головою Загальних зборів Мазуренка Олексія Анатолійовича, Секретарем Загальних зборів – Михальченко Оксану Миколаївну 3. Затвердити запропонований Регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Діяльність Правління Товариства у 2016 році визнати задовільною, звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити. 5. Діяльність Наглядової Ради у 2016 році визнати задовільною. Затвердити звіт Наглядової Ради про результати діяльності за 2016 рік. 6. Діяльність Ревізійної комісії у 2016 році визнати задовільною. Затвердити звіт Ревізійної комісії щодо висновків перевірки фінансово господарської діяльності ПАТ «Київська поліграфічна фабрика «Зоря» та Правління Товариства за 2016 рік. 7. Річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік затвердити. 8. Прибуток, отриманий за результатами господарської діяльності Товариства у 2016 році використати для розвитку Товариства. 9. Затвердити значні правочини, вчинені Товариством в період з 13.04.2016 по 12.04.2017 р.р. 10. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів з купівлі-продажу, поставки рухомого або нерухомого майна кредиту (займу), іпотеки, (застави), гарантії, поруки, страхування, оренди майна та лізингу сукупною вартістю 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень, які будуть вчинені Товариством протягом року з дати проведення цих Загальних зборів. Уповноважити Голову Правління Товариства на укладення (підписання) значних правочинів від імені Товариства. Установити, що правочини з купівлі-продажу, іпотеки (застави) нерухомого майна, погоджуються з наглядовою радою Товариства. 11. Припинити повноваження чинного складу наглядової ради Товариства та перейти до кумулятивного голосування щодо нового особового складу наглядової ради Товариства. 12. За результатами кумулятивного голосування до Наглядової Ради Товариства обрано: Тонкого Олександра Володимировича, Чорного Сергія Анатолійовича, Денисюк Вікторію Володимирівну, Бородату Таїсію Миколаївну, Шевчука Костянтина Анатолійовича. 13. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради та контракту з головою наглядової ради Товариства. Встановити, що члени наглядової ради здійснюють свою діяльність на безоплатній основі, окрім голови наглядової ради, умови оплати праці якого визначено контрактом. Уповноважити голову правління Товариства на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів та контракту, а також змін до них. Правління ПАТ «КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»
 
© 2005 ВАТ "Київська поліграфічна фабрика «Зоря». Developed by Deep Vision