Управління якістю - Система менеджменту якості

УкраїнськийРусскийEnglish
 Управління якістю
Система менеджменту якості

В 2005 році було прийнято стратегічне рішення по впровадженню на підприємстві системи менеджменту якості (СМЯ) відповідно до міжнародного стандарту ІSO 9001:2008 - найважливішого інструмента управління підприємством, спрямованого на постійне вдосконалення бізнес-процесів і підвищення задоволеності наших замовників і партнерів.

Основним принципом СМЯ є документальне оформлення процесів, що відбуваються на підприємстві, - визначення їхніх входів, виходів і критеріїв оцінки.

Підприємство визначило процеси, необхідні для СМЯ та їхнього застосування в організації, встановило послідовність і взаємодію цих процесів; встановило критерії й методи для результативного виконання й управління цими процесами; забезпечило наявність засобів й інформації, необхідних для підтримки функціонування й моніторингу цих процесів; здійснює моніторинг, вимірює, і аналізує ці процеси, і здійснює дії, спрямовані на досягнення запланованих результатів і безперервного поліпшення цих процесів.

СМЯ підприємства поширюється на розробку, виробництво й поставку засобів ідентифікації тварин.

СМЯ, розроблена на основі вимог стандарту ІSO 9001:2008, містить у собі управлінські функції:

  • планування;
  • контроль;
  • аналіз;
  • регламентацію організації робіт в основному виробничому процесі і його, а також протягом усього життєвого циклу продукції.

В основу діяльності СМЯ покладені базові принципи менеджменту:

  • орієнтація на споживача;
  • підхід з позицій процесу;
  • постійне вдосконалення.

СМЯ встановлено, документально оформлено, впроваджено, підтримується й безупинно поліпшується відповідно до вимоги стандарту ІSO 9001:2008.

Відповідність СМЯ стандарту ІSO 9001:2008 підтверджено міжнародним органом по сертифікації "BVQІ Ukraіne", сертифікат №UA226029/1.

Споживач повинен бути впевнений, що якість продукції, що поставляється, буде стабільною і стійкою. СМЯ необхідна нам для визнання нашої продукції як на внутрішньому ринку, так і на міжнародному. Тому що наявність СМЯ - гарант "здоров'я" і дієздатності підприємства.

 
© 2005 ВАТ "Київська поліграфічна фабрика «Зоря». Developed by Deep Vision