Підприємство -> Новини - Вимоги Європейського Співтовариства щодо запровадження системи ідентифікації і реєстрації тварин

УкраїнськийРусскийEnglish
 Підприємство -> Новини
Вимоги Європейського Співтовариства щодо запровадження системи ідентифікації і реєстрації тварин

… Тварин для торгівлі в рамках Співтовариства потрібно ідентифікувати відповідно до вимог норм Співтовариства і реєструвати таким чином, щоб можна було простежувати вихідне або транзитне господарство, центр чи організацію, і що до 1 січня 1993 року ці системи ідентифікації та реєстрації повинні бути поширені на переміщення тварин в рамках території кожної держави - члена (Директива Ради 90/425/ЄЄС від 26 червня 1990 року щодо ветеринарних і зоотехнічних перевірок, що застосовуються в торгівлі деякими живими тваринами і продуктами всередині Співтовариства з метою формування внутрішнього ринку)

… Для цілей швидкого та чіткого моніторингу для забезпечення здоров’я тварин на території кожної держави-члена мають бути створені комп’ютеризовані бази даних для запису кількості тварин, всіх господарств на її території та пересування тварин (Директива Ради 97/12/ЄС від 17 березня 1997 року про внесення змін та коректив до Директиви 64/432/ЄЕС щодо загроз для здоров’я, які зачіпають торгівлю великою рогатою худобою та свинями в рамках Співтовариства)

… Щоб уможливити простежування переміщень великої рогатої худоби, тварини повинні ідентифікуватися за допомогою вушної бирки, яка вставляється в кожне вухо, і супроводжуватися паспортом при кожному переміщенні (Постанова (ЕС) № 1760/2000 Європейського Парламенту і Ради від 17 липня 2000 року, якою встановлюється система ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби, та щодо маркування яловичини та продуктів із яловичини і скасування Постанови Ради (ЄС) № 820/97)

… Власники тварин, за винятком перевізників, повинні вести поновлюваний реєстр тварин у своєму господарстві (Постанова (ЄС) №1760/2000 Європейського Парламенту і Ради від 17 липня 2000 року, якою встановлюється система ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби, та щодо маркування яловичини та продуктів із яловичини і скасування Постанови Ради (ЄС) № 820/97)

… Необхідно запровадити обов’язкову систему етикетування яловичини, яка б була б обов’язковою у всіх державах-членах. При такій обов’язковій системі оператори і організації, які займаються збутом яловичини, повинні зазначати на етикетці інформацію про яловичину і місце забою тварини чи тварин, з яких береться яловичина… Метою етикетування є забезпечити максимальну прозорість збуту яловичини. (Постанова (ЄС) № 1760/2000 Європейського Парламенту і Ради від 17 липня 2000 року, якою встановлюється система ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби, та щодо маркування яловичини та продуктів із яловичини і скасування Постанови Ради (ЄС) № 820/97)

…Кожна країна-член повинна встановити систему для ідентифікації і реєстрації овець і кіз у відповідності до умов цієї Директиви (Директива Ради (ЄC) Номер 21/2004 від 17 грудня 2003 , яка встановлює систему ідентифікації і реєстрації овець і кіз і вносить зміни в Директиву (ЄC) Номер 1782/2003 і Директиву 92/102/ЄЄC і 64/432/ЄЄC)

… З метою відслідковування переміщень овець та кіз, тварини повинні бути ідентифіковані належним чином і супроводжуватися документом при любому переміщенні… Кожна країна-член повинна створити комп’ютерну базу даних, де будуть реєструватися всі господарства на його території і всі переміщення тварин (Постанова Ради про запровадження системи ідентифікації і реєстрації
овець та кіз і в доповнення до Постанови (ЄС) № 3508/92)

Источник: www.agro-id.com.ua

 
© 2005 ВАТ "Київська поліграфічна фабрика «Зоря». Developed by Deep Vision